print logo

Vernieuwingen in DSM-V

In de voorlopige versie van de DSM-V staat een nieuwe kinderpsychiatrische stoornis: temperament-disregulatie met dysforie (TDD). Daarnaast komt het onderscheid tussen de verschillende vormen van autisme te vervallen.

De DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, is een classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen. De eerste editie verscheen in 1952, in mei 2013 wordt volgens planning de vijfde editie gepubliceerd.

De DSM is ooit in het leven geroepen omdat men streefde naar uniformiteit en eenduidigheid met betrekking tot de diagnostiek van psychiatrische aandoeningen. Ook kunnen (groepen) psychiatrische patiënten door eenduidigheid in het hanteren van definities en diagnostische criteria gemakkelijker onderling worden vergeleken.

Autismespectrumstoornis

Het voorstel van de Amerikaanse vakvereniging van psychiaters (APA), die de DSM-V uitgeeft, is om de verschillende autismespectrumstoornissen, zoals het Syndroom van Asperger, het RETT syndroom en PDD-NOS, onder te brengen in een bestaande aandoening: de autismespectrumstoornis. Als reden wordt genoemd dat de ziektebeelden elkaar grotendeels overlappen en veel psychiaters de huidige gedetailleerde onderverdeling onwerkbaar vinden.

Temperament-disregulatie met dysforie

Een nieuwe kinderstoornis, die valt onder de stemmingsstoornissen, is temperament-disregulatie met dysforie. Kinderen met deze aandoening hebben ernstige terugkerende woedeuitbarstingen in reactie op alledaagse stressoren. Tussen de uitbarstingen door zijn ze bijna dagelijks prikkelbaar, boos of verdrietig. Deze stemmingen zijn zichtbaar voor anderen en aanwezig in ten minste twee verschillende situaties, bijvoorbeeld thuis, op school of met leeftijdgenoten.

Dertien jaar vergaderen

De concept-versie van de DSM-V wordt momenteel besproken en bestudeerd door deskundigen. De APA (American Psychiatric Association) publiceert in mei 2013 de definitieve DSM-V, na in totaal dertien jaar vergaderen.

Bron: Infonu.nl

Geplaatst op: 24-01-2012
Gerelateerd

Vragen Passend Onderwijs

(0800) 5010

Gratis

Contact

Advies- en Informatielijn

(0900) 20 200 65

Open: ma-vr 9.30-15.00 uur

Contact met de AIL

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2015 Balans Digitaal  | Disclaimer

Partners