print logo

Examen met dyscalculie: zijn regels belangrijker dan leerlingen?

Sascha is, ondanks haar dyscalculie, alle klassen van de havo met een prachtige cijferlijst overgegaan. De school, het Nieuwe Eemland College in Amersfoort, heeft haar fantastisch geholpen om zover te kunnen komen. Nu dreigt ze vlak voor de eindstreep te struikelen omdat de onderwijsinspectie en het College voor Examens het niet goedkeuren dat ze tijdens het centraal schriftelijk examen gebruik maakt van een formulekaart. Terwijl ze het daar alle jaren zo goed mee heeft gered. Donderdag 26 april a.s. komt de zaak voor de Commissie Gelijke Behandeling. Balans zal er bij zijn. 

"Hoi Sascha,

Gefeliciteerd met je prachtige cijfers. Het was me een waar genoegen om jou dit jaar in de klas te hebben." Dat schreef de klassenmentor onder de cijferlijst waarmee Sascha werd bevorderd naar 5 havo. En dat meisje zou nu voor het eindexamen moeten zakken omdat er streng wordt vastgehouden aan regels, die eerder niet golden? Het vorige schooljaar speelde dezelfde kwestie bij Eveline de Bie bij het eindexamen vmbo-tl en kwam het door tussenkomst van de Commissie Gelijke Behandeling uiteindelijk toch goed. Waarom toch al die stress? Waarom kan er niet positief meegewerkt worden in dergelijke uitzonderlijke gevallen? Zijn regels dan belangrijker dan leerlingen?

Herhaling van zetten

Het ging op de basisschool niet best met Sascha. Ze had ernstige problemen met rekenen. Als schooladvies werd in eerste instantie kader genoemd. Toen de Cito Eindtoets aangaf dat ze naar de mavo zou kunnen, riepen haar ouders de hulp in van een psycholoog. Die constateerde ernstige dyscalculie, schreef een verklaring en adviseerde maatregelen. De volgende school stemde daar mee in en Sascha's zelfvertrouwen groeide aanzienlijk. Ook werd er hulp ingeschakeld van een orthopedagoge om Sascha zo goed mogelijk te begeleiden, met name bij de vakken waarbij rekenvaardigheden een essentieel onderdeel zijn. Ze werkte al die jaren keihard en had zoals gezegd mooie resultaten. Nu dreigt dat allemaal op een enorme teleurstelling uit te lopen als ze niet zoals alle voorgaande jaren gebruik mag maken van een formulekaart. Dezelfde situatie speelde bij Eveline de Bie waarover wij in Balans Magazine september 2011 publiceerden. Wij schreven toen over de uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling die bepaalde dat bij Eveline de voorziening die nodig was voor haar handicap, en ze ook alle jaren had genoten, afgenomen mocht worden. De school gaf haar toen toestemming en riskeerde daarmee dat de onderwijsinspectie haar diploma ongeldig zou verklaren. Dat is gelukkig niet gebeurd.

Wijze van examineren

Het college van Examens liet ons daarna weten dat dit geen gewoonte mocht worden omdat leerlingen met dyscalculie niet bevoordeeld mogen worden ten opzichte van de andere kandidaten. Omdat 'kennis van de formulekaarten' tot de exameneisen van het vmbo-tl werd gerekend en de school alleen afwijkingen mag toestaan over de wijze van examinering maar niet over de exameneisen op zich.

Wel bleek dat tot voor kort alle eindexamenkandidaten van havo en vwo bij de centrale examens formulekaarten mochten gebruiken. Dat werd dit schooljaar afgeschaft. 

Geen formulekaart

Officieel mag een kandidaat nu dus geen gebruik meer maken van een formulekaart. In dit geval speelt weer de situatie dat Sascha er alle voorgaande jaren wel gebruik van mocht maken. Daarom zijn we zeer benieuwd naar de uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling.

Daarnaast kan de vraag gesteld worden of we in deze uitzonderlijke gevallen niet een onderscheid kunnen maken in de beschikbaarheid van formulekaarten en het gebruik van formulekaarten. Waarom mag Sascha niet laten zien hoe ze met de formules kan werken?

Nut van sommige regels

Waarom moet de schoolcarrière van een leerling die door hard werken van alle partijen zo voorspoedig is verlopen, op deze manier stranden? Is dit de manier waarop we jonge talentvolle mensen willen voorbereiden op hun rol in de samenleving?

Is het niet eens tijd om na te denken over het nut van bepaalde regels als op alle andere vakken goed presterende leerlingen er zo de dupe van worden?

Icoon Pijl naar rechts [1543] Heeft u vragen over dyscalculie of andere onderwerpen: bel of mail de Advies- en Informatielijn van Balans

Bron: Balans

Geplaatst op: 24-04-2012
Gerelateerd

Vragen Passend Onderwijs

(0800) 5010

Gratis

Contact

Advies- en Informatielijn

(0900) 20 200 65

Open: ma-vr 9.30-15.00 uur

Contact met de AIL

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2015 Balans Digitaal  | Disclaimer

Partners