print logo

Wie is Balans?

Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS. Hieronder leest u waarom Balans zo belangrijk is voor deze ouders, hun kinderen en hun omgeving. In onze missie en visie leest u waar wij voor staan.

Waarom Balans?

Omdat:

  • ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag het leven van een kind, zijn ouders en verdere omgeving ernstig kunnen verstoren
  • deze problemen zo vroeg mogelijk aangepakt moeten worden om schadelijke gevolgen te voorkomen
  • er in de maatschappij nog veel misverstanden over deze problemen zijn ('het ligt aan de opvoeding', 'het is onwil van het kind'), terwijl het meestal stoornissen zijn met een neurobiologische achtergrond
  • de toekomst van een kind er heel anders uit kan zien als het een goede behandeling krijgt

Waarom een oudervereniging?

Omdat:

  • ouders vaak op zoek zijn naar goede informatie over de stoornis van hun kind
  • ouders samen meer kunnen bereiken dan alleen
  • het voor de meeste ouders een enorme opluchting is te beseffen dat er meer ouders met deze problemen zijn
  • ouders die in dezelfde situatie zitten veel van elkaar kunnen opsteken

Niet alleen voor ouders!

Balans is er ook voor personen in de naaste omgeving van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, zoals medewerkers binnen het onderwijs en de zorg. Ook op hen is de informatie van Balans gericht.

Meer informatie over wat Balans voor u kan betekenen, vindt u bij Wat doet Balans?

Is Balans uw vereniging?

Herkent u zichzelf hierin als ouder of anders betrokkene (bijvoorbeeld als school of instelling) bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, dan is Balans uw vereniging! Informatie over lid worden en welke voordelen dat heeft, vindt u bij Lidmaatschap.

Of meld u direct aan als lid van Balans:

U kunt ook gratis kennismaken met Balans

Laatste wijziging: 23-07-2013
Gerelateerd

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer

Partners