print logo

Veelgestelde vragen over Oudervereniging Balans

Heeft u een vraag over onze diensten of producten?

Hieronder vindt u antwoorden op vragen die hierover regelmatig aan ons worden gesteld.

1. Wat kan Balans voor mij en mijn kind betekenen?  

Landelijke oudervereniging Balans zet zich in voor een verbetering van het leer- en leefklimaat van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, hun ouders en hun directe omgeving. Hiermee willen wij deze kinderen een optimale kans geven om zich te ontwikkelen en om bijkomende problemen zoveel mogelijk te voorkomen of op te lossen.

Balans wil dit onder meer bereiken door ouders middelen in handen te geven die hun ondersteunen om zelf voor de belangen van hun kinderen op te komen. Dit doen wij door:

  • ouders te informeren over ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag en aanverwante zaken
  • contact en overleg met overheidsinstanties, onderwijs, hulpverlening en de (geestelijke) gezondheidszorg
  • ouders op regionaal niveau te ondersteunen en de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten

Meer informatie vindt u bij Wie zijn wij en Wat doen wij.

 

2. Waar kan ik terecht met vragen over stoornissen, hulpverlening of onderwijs?  

Leden van Balans kunnen met vragen terecht bij BalansAdvies

Geen lid?

Dan kunt u voor vragen over passend onderwijs terecht bij Ouders & Onderwijs

Informatie over hulp en zorg is overzichtelijk weergegeven op de website Regelhulp. Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

De website Regelhulp bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking. De informatie over leer- en gedragsstoornissen op Regelhulp, is tot stand gekomen in samenwerking met Oudervereniging Balans. Op Regelhulp kunt u zoeken op trefwoord en op situatie.

 

 

4. Over welke leer- en gedragsproblemen heeft Balans informatie?  

De stoornissen waar Balans zich voor inzet zijn bekend onder de namen ADHD, ADD, dyslexie, het Syndroom van Asperger, PDD-NOS, MCDD, NLD, dyscalculie, DCD, ODD/CD en andere.

Meer informatie vindt u bij Stoornissen.

 

5. Voor welke doelgroepen zet Balans zich in?  

Als oudervereniging richt Balans zich in de eerste plaats op ouders, maar daarnaast ook op scholen en instellingen, deskundigen, kinderen, jongeren en de omgeving van het kind.

 

6. Kan ik als volwassene ook bij Balans terecht?  

Balans zet zich primair in voor (ouders van) kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag.

Voor volwassenen met ADHD en ADD en Dyslexie is er patiëntenvereniging Impuls & Woortblind. Meer informatie over Impuls vindt u op www.impulsenwoortblind.nl

 

7. Hoe kom ik in contact met andere ouders?  

De regionale afdelingen van Balans organiseren regelmatig (gratis) inloopbijeenkomsten voor ouders en andere belangstellenden. Hier kunt u in een informele sfeer andere ouders ontmoeten, ervaringen uitwisselen en vragen stellen.
Veel afdelingen hebben ook gespreksgroepen voor ouders van kinderen met ADHD, dyslexie, PDD-NOS en soms voor andere stoornissen.

Kijk voor meer informatie bij Balans in uw regio.

Balans heeft ook een besloten forum en chat, waar u terecht kunt met vragen of om tips en ervaringen uit te wisselen. Meer informatie vindt u bij Forum en Chat.

 

8. Organiseert Balans ook activiteiten bij mij in de buurt?  

Balans heeft 26 regionale afdelingen, waarvan de meeste regelmatig activiteiten organiseren, zoals inloopbijeenkomsten en thema-avonden over een of meerdere stoornissen of over aanverwante thema's.

Een overzicht van de activiteiten vindt u in de Activiteitenkalender.

 

9. Hoe word ik vrijwilliger bij Balans?  

De afdelingen van Balans kunnen de hulp en inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers altijd gebruiken. Als u lid bent van Balans, kunt u vrijwilliger worden bij de regio waarin u woont.

Behalve bij de regionale afdelingen, zijn er ook vrijwilligers werkzaam bij de Advies- en Informatietelefoon op het  landelijk bureau in De Bilt. Daarnaast zijn er ervaringsdeskundige vrijwilligers die het (besloten) forum en de chat als moderator in goede banen leiden.

Meer informatie over vrijwilligers en waar u terecht kunt om u hiervoor aan te melden, vindt u bij Vrijwilligers.

 

10. Kan ik Balans ook financieel steunen?  

U kunt Balans steunen door geld te doneren of te schenken. Voor uw donatie of schenking bestaan een aantal fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden. Kijk voor meer informatie bij Steun Balans.

 

11. Hoe bestel ik een folder, brochure of boek?  

Onze folders, brochures en boeken kunt u online bestellen via de website. U vindt deze uitgaven in onze Webwinkel.

 

12. Waar kan ik terecht met een klacht?  

Balans heeft een klachtenregeling. Voor informatie over de regeling of het indienen van een klacht, kunt u contact opnemen met de directeur van Balans via telefoonnummer: (030) 225 50 50 of via e-mailadres: info@balansdigitaal.nl.

 

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer

Partners