print logo

Partners van Balans

Het werk van Balans is mede mogelijk dankzij samenwerking met verschillende bedrijven en organisaties. 
Wilt u Balans ook financieel of op andere wijze ondersteunen, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Balans werkt momenteel samen met de volgende partners:

Fonds NutsOhra

Logo Fonds NutsOhra 150pxlFonds NutsOhra geeft financiële ondersteuning aan projecten op het gebied van de gezondheidszorg en heeft daarbij voorkeur voor projecten die leiden tot verbetering van kwaliteit van leven van mensen met een ziekte, beperking of risico.

Ondersteuning project oudercursus

Fonds NutsOhra ondersteunt, samen met Fonds Pyschische Gezondheid, Balans bij het opzetten van een cursus voor ouders van pubers met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag. Doel van de cursus is ouders empoweren.  

Ervan uitgaande dat ouders van pubers met gedragsproblemen als ADHD/ODD/ASS in de puberteit met nieuwe vragen en problemen te maken krijgen, hebben ze behoefte aan nieuwe ondersteuning en inspiratie. Ouders kunnen veel leren van ervaren ouders en nemen suggesties en adviezen van die kant ook sneller over. Doel is zowel kennisoverdracht als uitwisseling. Ouders als ervaringsdeskundigen worden getraind om deze bijeenkomsten te gaan leiden.

Kijk voor meer informatie over de cursus bij Activiteiten.

Fonds Psychische Gezondheid

Logo Fonds Psychische Gezondheid 150pxlFonds Psychische Gezondheid financiert wetenschappelijk onderzoek en zorgprojecten. Het doel is verbeterde en vernieuwende behandelmethoden mogelijk te maken. Het Fonds wil mensen met psychische problemen en hun naasten uitzicht bieden op een beter leven.

Ondersteuning project oudercursus

Fonds Psychische Gezondheid ondersteunt, samen met Fonds NutsOhra, Balans bij het opzetten van een cursus voor ouders van pubers met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag. Doel van de cursus is ouders empoweren. 

Ervan uitgaande dat ouders van pubers met gedragsproblemen als ADHD/ODD/ASS in de puberteit met nieuwe vragen en problemen te maken krijgen, hebben ze behoefte aan nieuwe ondersteuning en inspiratie. Ouders kunnen veel leren van ervaren ouders en nemen suggesties en adviezen van die kant ook sneller over. Doel is zowel kennisoverdracht als uitwisseling. Ouders als ervaringsdeskundigen worden getraind om deze bijeenkomsten te gaan leiden.

Kijk voor meer informatie over de cursus bij Activiteiten.

Stichting Gehandicapte Kind

Logo NSGK 150pxlDe Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap. De stichting maakt het mogelijk dat zij met hun beperking gewoon kunnen spelen, leren, sporten, wonen en werken. De NSGK werkt samen met de Cornelia-Stichting. Dit is een stichting die allerlei vormen van zorg, ondersteuning en onderzoek ten behoeve van kinderen met een beperking (in ruime zin) financieel ondersteunt. 

Ondersteuning project Film dyslexie en dyscalculie

De NSGK en de Cornelia-Stichting ondersteunden het project 'Balans Babbels, film over dyslexie en dyscalculie' dat Balans heeft uitgevoerd in samenwerking met Keikiz tv. Het filmpje is in april 2013 afgerond.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Bekijk het filmpje

VSBfonds

Logo VSB-fonds groot nieuwVSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. VSBfonds beoogt daarbij de individuele ontwikkeling van de mens en diens betrokkenheid bij de samenleving te vergroten.

Ondersteuning Steunpunt Forensische Zorg

VSBfonds ondersteunt het Steunpunt Forensische zorg. Het Steunpunt Forensische zorg heeft als doel de belangenbehartiging van ouders van jongeren met een ontwikkelingsstoornis die in aanraking zijn gekomen met politie en justitie, en het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening in het Nederlands forensische zorgstelsel vanuit het cliëntenperspectief.

Kijk voor meer informatie over dit project bij Activiteiten.

Nederlandse Vereniging voor Autisme

Logo NVA 200pxlDe Nederlandse Vereniging voor Autisme is de belangen-vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners. Balans en de NVA werken intensief samen. Sinds 1 mei 2014 delen de landelijke bureaus van beide verenigingen hetzelfde kantoorpand. Niet veel later kwam ook een bestuurlijke fusie tot stand. Sinds 1 juli 2014 bestaat het bestuur van de beide verenigingen uit dezelfde personen.

Gezamenlijk activiteiten ontwikkelen

De focus van Balans en NVA ligt de komende jaren op het intensiveren van de samenwerking vanuit een gezamenlijk landelijk centrum waar naast de informatievoorziening ook diverse activiteiten en seminars worden georganiseerd op het gebied van autisme, ADHD, DCD, dyslexie, dyscalculie etc.
In de regio's worden er waar mogelijk gezamenlijke informatiecentra, themabijeenkomsten en activiteiten ontwikkeld. Door deze samenwerking kunnen Balans en NVA hun aanbod uitbreiden en de belangenbehartiging voor in totaal 32.000 leden versterken.

Stichting Hoezo Anders

Logo Hoezo Anders 200pxlHoezo Anders is een stichting die zoveel mogelijk jongeren met een niet-zichtbare beperking of chronische ziekte wil helpen om makkelijker hun weg te vinden in de maatschappij. Hoezo Anders wil meer bekendheid en begrip voor deze jongeren en ze inspireren hun dromen te realiseren.

Gezamenlijk pand

Sinds 1 mei heeft Hoezo Anders een eigen plek - in het pand waar ook de landelijke bureaus van Balans, NVA en Impuls gevestigd zijn. Dit Hoezo Anders LAB biedt mogelijkheden aan jongeren die ervaring willen opdoen. Jongeren met én zonder beperking kunnen bij Hoezo Anders stage lopen. Bijvoorbeeld op het gebied van evenementenorganisatie, communicatie of journalistiek.

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer

Partners